Leerpodium.nl

VOF Leerpodium (Kamer van Koophandel: 59788186), hierna te noemen Leerpodium, verleent u hierbij toegang tot portfolio.education en nodigt u uit de hier aangeboden diensten en toepassingen af te nemen.

Leerpodium biedt ondersteuning bij de visie, de implementatie, het beheer en het onderhoud van ict-toepassingen. Het bedrijf spant zich in om de inhoud van die diensten en toepassingen zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Leerpodium behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

In het bijzonder zijn alle prijzen op portfolio.education onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op portfolio.education opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Leerpodium nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Beperkte aansprakelijkheid

De diensten en ict-toepassingen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De inhoud hiervan kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Leerpodium.

Leerpodium draagt zorg voor het actualiseren en aanvullen van software en inhoud. Ondanks deze inspanning kunnen door het installeren en aanvullen van software en inhoud onvoorziene veranderingen ontstaan op de diensten en toepassingen. Leerpodium is hier niet aansprakelijk voor, maar spant zich wel in om de gevolgen te minimaliseren.

Leerpodium garandeert geen continue privacy en veiligheid van data en is niet aansprakelijk voor de gevolgen, ontstaan naar aanleiding van alles wat te maken heeft met cybercriminaliteit.

Eigendom

Leerpodium maakt voor sommige functies gebruik van software van derden (premiumcontent en thema’s). Deze licenties worden jaarlijks geleased of zijn gekocht door Leerpodium. In het geval dat gebruikers zelfstandig verder gaan en deze functionaliteiten willen blijven gebruiken, zullen deze kosten voor rekening van de gebruikers komen.

De specifieke vormgeving die Leerpodium gebruikt op haar eigen sites blijft eigendom van Leerpodium. Techniek die eventueel in opdracht wordt ontwikkeld, kan ook voor andere projecten worden gebruikt.

Auteursrechten

Leerpodium.nl

Het is niet toegestaan om de inhoud van portfolio.education te kopiëren, verspreiden en gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Leerpodium, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Software

De aangepaste software voor diensten en toepassingen op maat van Leerpodium is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands.

Toepassingen van Leerpodium

Leerpodium geeft gebruikers geen opdracht werk te publiceren. Gebruikers van onze diensten en toepassingen kunnen zelf inhoud plaatsen. Leerpodium oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Niettemin doet Leerpodium zo veel mogelijk om auteursrechten te waarborgen volgens de in Nederland geldende wetten. Mocht u onverhoopt van mening zijn dat uw auteursrechten, of die van een ander zijn overschreden op een van de websites van Leerpodium, dan verzoeken wij u hieronder contact op te nemen met Leerpodium en zullen wij de betreffende post verwijderen.