Algemene leveringsvoorwaarden

Overeenkomst
Deze algemene voorwaarden zijn een bijlage bij de overeenkomst afgesloten tussen de onderwijsinstelling en Leerpodium VOF (hierna te noemen Leerpodium).
Het hoort bij de model vewerkersovereenkomst en product- en dienstverleningsovereenkomst die zijn afgesloten tussen opdrachtgever (onderwijsinstelling) en bewerker (Leerpodium).

Eigenaarschap
Het project is en blijft eigendom van de onderwijsinstelling. Leerpodium is voor het project aangetrokken voor advies en begeleiding bij de ontwikkeling, implementatie en het beheer en onderhoud. Leerpodium zal de hosting verzorgen, tenzij anders overeengekomen. De onderwijsinstelling is altijd volledig vrij om het project zelfstandig verder te ontwikkelen en te hosten.

Leerpodium maakt voor sommige functies gebruik van software van derden (premium content en thema’s). Deze licenties worden jaarlijks geleased of zijn gekocht door Leerpodium. In het geval dat de onderwijsinstelling zelfstandig verder gaat en deze functionaliteiten wil blijven gebruiken, zullen deze kosten voor rekening van de onderwijsinstelling komen.

De specifieke vormgeving die Leerpodium gebruikt op haar eigen sites blijft eigendom van Leerpodium. Techniek die eventueel in opdracht wordt ontwikkeld kan ook voor andere projecten worden gebruikt.

Training en support
In de jaarlijkse serverkosten is een bedrag gereserveerd voor online support. In de offerte kan een bedrag zijn gereserveerd voor extra training en support. Deze bedragen zouden lager kunnen uitvallen als zowel docenten (mentoren) en leerlingen meer zelf werkzaam zijn.
Leerpodium zal ervoor zorgen dat de betrokkenen zo zelfstandig mogelijk aan het project kunnen werken, zodat support tot een minimum blijft. Hiervoor zal o.a. een uitgebreide handleiding worden aangeleverd.

Borging
Uit ervaring blijkt dat het invoeren van innoverende ICT projecten lastig kan zijn.
Leerpodium denkt graag mee aan de implementatie mogelijkheden. Met enige regelmaat, maar zeker 1 keer per jaar, wordt de samenwerking geëvalueerd. Hierbij kunnen afspraken met wederzijds goedkeuren worden herzien.
Leerpodium ontvangt graag feedback over behaalde resultaten, zowel positief als negatief, om vroegtijdig eventuele problemen te signaleren en aan te pakken.

Techniek en veiligheid
Techniek en veiligheid blijven heikele punten bij de implementatie van ict toepassingen, zowel binnen als buiten het onderwijs. Geen enkel bedrijf kan 100% werking en veiligheid garanderen. Leerpodium vormt daarop, helaas, geen uitzondering en pretendeert dat derhalve ook niet.

Leerpodium doet er alles aan om de veiligheid van de websites die zij host te waarborgen:

 • Het netwerk staat op een betrouwbare server in Amsterdam, waar geen andere gebruikers op staan. De server voldoet aan de laatste certificeringsnormen als het gaat om beveiliging.
 • WordPress is een van de meest gebruikte ‘content management systems’ ter wereld. Het aantal gebruikers en ontwikkelaars staat voor een solide techniek en beveiliging waarbij snel op actuele bedreigingen wordt ingesprongen. Toch bestaat altijd een kans slachtoffer te worden van een hackpoging of anderszins digitale aanval.
 • Leerpodium is lid van de Kennisnet federatie en ondertekenaar van het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy.
 • Leerpodium is partner van Surfconext.
 • Er zal een model vewerkersovereenkomst (AVG), afkomstig uit het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy, aan de samenwerking worden toegevoegd, of in geval van samenwerking via Surfconext een model vewerkersovereenkomst (AVG) van Surf, alsmede in beide gevallen, een product – en dienstverleningsovereenkomst.
  Logische toegangscontrole, gebruik makend van versleutelde wachtwoorden en aanvullende twee-staps-verificatie voor beheerders;
 • Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • Periodiek onderhoud en updates van codes, plugins, servers en OS;
 • Geo-blocking van buitenlandse ip-adressen;
 • Blokkering van zoekmachine-robots (indexering);
 • Periodiek onderhouden van locaties waar gegevens worden verwerkt;
 • Live monitoring van inlogpogingen en blokkeren van ip-adressen met ongewenste of verdachte verzoeken
 • Volledige backups van alle opgeslagen code, informatie en bestanden tot 2 maanden terug.
 • Periodieke scans van alle code en plugins op aanpassingen;
 • Periodieke analyses van verdachte login-pogingen en server-requests;
 • Periodieke (whitehat) hackpogingen om eigen systemen / gegevens te hacken.

Leerpodium is mede afhankelijk van de onderwijsinstelling als het gaat om digitale beveiliging. Gebruikers wordt aangeraden regelmatig hun wachtwoord te veranderen en daarbij een sterk wachtwoord kiezen.
Leerpodium kan wel lesmateriaal (mede helpen) ontwikkelen of aanbieden, waarin deze kwesties voor de leerling inzichtelijk worden gemaakt.

De server waar de sites van de onderwijsinstelling op staan zal uitgebreid worden getest. Mocht het zo zijn dat er vanuit de school niet op een normale manier met meerdere klassen tegelijk op de websites kan worden gewerkt, zal Leerpodium in samenspraak met de directie van de onderwijsinstelling en de betrokken ICT-afdeling meehelpen oplossingen hiervoor te zoeken.

Techniek
De netwerken van Leerpodium staan op een externe server in Amsterdam. De prestaties van onze netwerken zijn derhalve ook afhankelijk van de prestaties van deze server. Leerpodium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor downtime of andere technische storingen van deze server.

Inhoud
De websites die worden gebruikt op het projectnetwerk zijn alleen toegankelijk voor leerlingen, docenten, of andere daartoe aangewezen personeel, van de school. Iedere gebruiker krijgt unieke inloggegevens en dient daar met dezelfde zorgvuldigheid mee om te gaan als bijvoorbeeld Magister inlogcodes.

Leerpodium is niet eindgebruiker van de websites die worden gebruikt door de onderwijsinstelling. De eindgebruiker (leerlingen en docenten) is en blijft verantwoordelijk voor wat er op zijn/haar site staat. Dit wat betreft zowel ethisch/morele als auteursrechtelijke kwesties. Leerpodium kan wel lesmateriaal (mede helpen) ontwikkelen of aanbieden, waarin deze kwesties voor de leerling inzichtelijk worden gemaakt.

Aansprakelijkheid
Leerpodium kan bij eventuele schade ontstaan door of bij gebruik van een van haar producten en diensten voor hoogstens €250.000,- per incident aansprakelijk worden gesteld.

Laatste herziene versie mei 2019.