IVKO

 Voortgezet onderwijsvo-klein

Het IVKO gebruikt een digitaal portfolio om de groei van leerlingen in het kunstonderwijs zichtbaar te maken. “Het is onze eigen digitale expositieruimte.”

Zie deze link voor meer achtergrond op leerling2020.nl

Academie voor Theater en Dans ahk3Digitale portfolio's

ho-kleinHoger onderwijs

De Academie voor Theater en Dans van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten gebruikt kunstdossiers. Het activiteitenoverzicht laat de laatste updates van studenten zien. Kunstdossiers zijn eenvoudig te vinden met zoekfilters.

Studenten bepalen de vormgeving, waardoor elk kunstdossier er anders uitziet. Opleidingsbreed zijn afspraken gemaakt over de menu’s, zodat iedereen wel altijd de weg vindt.

Momenteel ontwikkelen we een app, zodat studenten via hun mobiel direct nieuwe updates plaatsen.

FAQ items aan het laden...
In het begin had ik weerstand, omdat het technisch ingewikkeld was. Maar toen had ik een doorbraak en kon ik snel teksten, foto’s en filmpjes uploaden. Ik begon de meerwaarde te zien. Nu helpt mijn website mij bij het concretiseren van mijn leerproces en te reflecteren op werk. Straks kan ik aan de buitenwereld laten zien wat ik heb gemaakt.
Rachel Schuit, Derdejaarsstudent opleiding Theaterdocent

Filmacademie

ho-kleinHoger onderwijs

De Nederlandse filmacademie kwam vorig jaar met specifieke wensen ten aanzien van een digitale leeromgeving. Het moest een netwerk worden waar groepen leerlingen gedurende het jaar in wisselende groepjes aan projecten konden werken. Verschillende docenten moesten aan deze werkgroepen gekoppeld kunnen worden.

Studenten moesten grote bestanden (film/audio) kunnen plaatsen die in de site zelf geopend konden worden.

Ook moesten studenten zich kunnen inschrijven voor studiotijd of film- en geluidsapparatuur.

Al het werk van de studenten moet bewaard worden op hun portfolio die ze na het afstuderen als eigen website kunnen gebruiken

FAQ items aan het laden...

Gymnasium Haganum 

 Voortgezet onderwijsvo-klein

Het Gymnasium Haganum heeft een netwerk met verschillende websites: een schoolsite voor bv absentenregistratie, een materialenbank voor bètavakken, leesdossiers voor Nederlands en gamification voor Filosofie.

Bij CKV houden leerlingen een kunstdossier bij. Zij maken recensies van voorstellingen, films of musea en uploaden foto’s van eigen gemaakt materiaal, zoals een tekening. Docenten en leerlingen geven online feedback.

Momenteel werken we samen met een ontwerper aan een nieuwe huisstijl van de schoolwebsite.

FAQ items aan het laden...

ArtEZ

ho-kleinHoger onderwijs

Het digitaal netwerk op ArtEZ begon met een wens vanuit het docenten team in Zwolle om het werk van studenten digitaal vast te leggen. Dit om het studieproces van alle kanten beter te borgen.
Al snel daarna kwam er bv een ‘vraag een aanbod’ functie bij. 

Ondertussen is er ook een aparte site voor ‘cultuurgeschiedenis’, waar studenten bronnen kunnen raadplegen, opgenomen colleges terug kunnen kijken en hun begrippen kennis op diverse manieren kunnen oefenen.
Het rooster is sinds dit schooljaar volledig geïntegreerd en meerdere afdelingen, ook uit Arnhem, beginnen aan te haken. Bovendien is dit alles via een APP beschikbaar.

FAQ items aan het laden...

Mariscollege etwinningOLQPLiceo AlessiDigitale portfolio's

 Voortgezet onderwijsvo-klein

Het Mariscollege heeft een netwerk voor vakken gerelateerd aan tweetalig onderwijs (tto). Vakken hebben een eigen website. Docenten volgen de voortgang van leerlingen per eio cfec competentie in rubrics. Leerlingen plaatsen activiteiten in hun portfolio’s.

Het is tegelijkertijd een portaal voor eTwinning, waarmee samenwerking tussen Europese scholen wordt bevorderd. Wij werken bv met Liceo Alessi (Italië) en OLQP (Engeland).

FAQ items aan het laden...

Digital Art & Science  lyceum ypenburgkoorenhuisDAS featured image

 Voortgezet onderwijsvo-klein

Digital Art and Science (DAS) is een lessenserie op het Lyceum Ypenburg. Het is in samenwerking met Het Koorenhuis gemaakt. Leerlingen volgen de lessen zelfstandig, dus zonder docent, als aanvulling op het reguliere curriculum.

DAS valt onder ‘STEAM’: Science Technology Engineering Arts and Mathematics. Leerlingen leren digitale technieken voor bv fotografie, webdesign, games en robotica. De activiteiten zijn zichtbaar in hun portfolio’s. Er is veel aandacht voor peer-to-peer samenwerking.

FAQ items aan het laden...

NHL Hogeschool nhl

ho-kleinHoger onderwijs

De NHL Hogeschool gebruikt kunstdossiers bij de opleidingen Docent Beeldende Kunst & Vormgeving en Docent Theater. De vormgeving van de hoofdpagina is gedaan door een docent.

Het smoelenboek maakt navigeren door de kunstdossiers snel en eenvoudig. De studenten laten hun (leer-) activiteiten zien in zelf gecreëerd materiaal zoals teksten, foto’s en video’s van bv voorstellingen. Docenten en studenten geven online feedback op de gepersonaliseerde kunstdossiers.

FAQ items aan het laden...

Edith Stein College entree-federatieknnisnet logoedith-stein

 Voortgezet onderwijsvo-klein

Het Edith Stein College heeft een vaste structuur voor de digitale portfolio’s. Zo heeft elk portfolio hetzelfde menu, zodat mentoren en vakleerkrachten de activiteiten makkelijk kunnen monitoren.

De leerlingen loggen in op hun portfolio via het leerlingvolgsysteem van de school (Magister). Dat is mogelijk vanwege onze koppeling met de Entree Federatie van Kennisnet. Leerlingen maken per vak opdrachten. Als zij er niet uitkomen, raadplegen zij handleidingen.

FAQ items aan het laden...

Hogeschool voor de Kunsten Utrechthku3

ho-kleinHoger onderwijs

De HKU maakt gebruik van een portfolio-omgeving op maat. Zij hebben een netwerk met verschillende opleidingen. Zo zijn de drie opleidingen Theater & Vormgeving, Theater & Education en Writing for Performance stap voor stap aangesloten.

We hebben een kick-off bijgewoond om de studenten op weg te helpen met hun persoonlijke portfolio’s. Zij gaan tijdens zo’n bijeenkomst direct hands-on aan de slag met het personaliseren en vullen van digitale portfolio’s.

FAQ items aan het laden...
Leerpodium: ons nieuwe vehikel om leertrajecten zichtbaar te maken, informatie te delen, groepswerk makkelijker te maken, toe te groeien naar profilering. Waar docenten en studenten elkaar op een makkelijke manier treffen.
Christel van Romunde, Tutor & loopbaanbegeleider opleiding Theater
CONTACT